Proizvodnja armirano betonskih konstrukcija – Građevinsko montažni radovi

Proizvodnja prefabrikovanih armirano-betonskih konstrukcija

Projektujemo, proizvodimo i montiramo armirano betonsku montažnu konstrukciju sa atheziono prethodno napregnutim primarnim nosačima

Konstrukcija je pogodna za izgradnju trgovačkih centara, industrijskih objekata, nadstrešnica, javnih garaža, sportskih hala, skladišnih prostora, objekata infrastrukture

SAVREMENO GRAĐEVINARSTVO

Armirano betonski atheziono prethodno napregnuti montažni sistem

Gradnja po sistemu montažnih armirano betonskih elemenata je sistem gradnje budućnosti

Montažne armirano betonske konstrukcije sastoje se od elemenata koji se proizvode u našem pogonu pa nakon transporta do lokacije gradnje se sastavljaju u konstrukciju koja je predviđena projektom tj zahtevu klijenta. Naša proizvodnja trpi sva potrebna prilagođavanja situaciji na terenu, tako da smo u stanju da izvodimo i najzahtevnije projekte.

Kvalitet prefabrikovanih betonskih elemenata

Obzirom da svaki objekat koji se gradi ima svoje karakteristike, samim tim je i spisak elemenata koje sadrži uvek različit. U građevini ne postoje univerzalni objekti, već je svaki specifičan iz razloga što se svaki nalazi na drugoj lokaciji, a sama lokacija zahteva ispunjavanje mnogih uslova uspešne gradnje.
Kvalitet naših armirano betonskih elemenata tj prefabrikovanih betonskih konstrukcija se stalno proverava i unapređuje.
Naši odnosi sa klijentima se stalno unapređuju i zasnivamo ih na obostranom poverenju i poštovanju. To jedino može da se postigne kvalitetom iza koga čvrsto stojimo i zadovoljstvom klijenta izvedenim radovima.

Jednostavnost i ekonomičnost montažne gradnje

Najbolja rešenja su najčešće i najjednostavnija rešenja. Sistem montažne gradnje prefabrikovanim elementima u vidu prefabrikovanih armirano betonskih konstrukcija je prilagodljiv svakoj situaciji bilo da se radi o izgradnji poslovnih zgrada, ali i preko objekata infrastrukture.

Montažni sistem gradnje je veoma ekonomičan, jer se sama proizvodnja armirano betonskih elemenata vrši u proizvodnom pogonu po projektu. Time se pojednostavljuje i ubrzava tok izgradnje, gde se elementi nakon proizvodnje transportuju na lokalitet gradenje i sklapaju u prefabrikovane betonske konstrukcije. Ovaj tip montažne gradnje se izvodi veoma brzo, tako da objekti građeni ovakvim načinom se završavaju u kratkom roku.

Sve ovo utiče na krajnju cenu objekta ali i kvalitet, koji je nemerljivo bolji od standardnog tipa gradnje, gde je potrebno dosta više ljudstva, vremena i materijala kako bi se objekat doveo do završne faze.

Prefabrikovani armirano bezonski elementi

AB ELEMENTI
IZ NAŠE PONUDE

Montažni armiranobetonski elementi
smatraju se idealnim sistemom konstrukcije.

Prefabrikovani
AB stubovi

Prefabrikovani armirano betonski stubovi su glavni vertikalni elementi konstrukcije koji nose ostale elemente AB konstrukcije

Prefabrikovani
AB nosači (grede)

Nosači od prednapregnutog betona. se koriste kao noseći horizontalni elementi međusprtnih konstrukcija i krovnih konstrukcija.

Prefabrikovane
AB čašice

AB čašice su prefabrikovani armirano betonski elementi koji se postavljaju u temelj te se često nazivaju i temeljne čašice

Armirano betonske konstrukcije

Šta je prefabrikacija?

Prefabrikacija predstavlja drugačiju tačku gledišta u odnosu na izgradnju na gradilištu, jer donosi mnoge prednosti proizvodnje.

Bitna stvar u ovom tipu gradenje je kontrolisano okruženje, što dovodi do uklanjanja vremenskih faktora i vremenskih kašnjenja. Prefabrikacija poboljšava kvalitet upotrebljenih materijala, a fabrički kontrolisan proces stvara minimalni otpad. Takođe se smanjuje vreme izgradnje, kao rezultat obezbeđivanja paralelizacije radova. Pored toga, vreme izgradnje može značajno minimizirati troškove finansiranja.

Informacija

Prednosti

  • Proizvodnja montažnih AB elemenata je brza
  • Prednapregnuti AB elementi omogućavaju brzu montažu konstrukcije.
  • Zbog tačnosti dimenzija i proračuna materijala potrebnog za proizvodnju AB elemenata, vrši se ušteda materijala u odnosu na klasičan vid gradnje.
  • AB konstrukcija je fleksibilna i podložna nadogradnji.
  • AB montažni elementi imaju veoma dug vek trajanja, obzirom da materijal nije podložan stvaranju pukotina.
  • Montažne AB konstrukcije su prilagodive svakoj vrsti podloge, obzirom da sami elementi ompogućavaju razne varijacije na osnovu terena.
  • Objekti građeni montažnim AB elementima su prilagodivi različitim namenama objekta.

PROIZVODNJA

Montažni betonski elementi

Ove vrste elemenata se obično spajaju sa drugim elementima kako bi se stvorila kompletna struktura. Od elemenata koji se koriste u montaži konstrukcija su zidni paneli, grede, stubovi, ploče, stepeništa, cevi, tuneli itd.

Tehnologija povezivanja igra fundamentalnu ulogu. Uglavnom bi trebalo da pruže dobru nosivu vezu zajedno sa povezivanjem dva montažna elementa. Zbog toga se koristi sklop metalnih komponenata i sidara. Spojevi oko svakog elementa izlivaju se odgovarajućim malterom.

Kod svih AB elemenata, veoma je važno obezbediti stabilnost, kako u transportu, tako i tokom njihove ugradnje. Tokom betoniranja postavlja se širok spektar elemenata za pričvršćivanje koji se lako instaliraju. Da bi se AB elementi međusobno uklopili u ostatak konstrukcije, potrebna je visoka preciznost koja se izvodi pre samog procesa proizvodnje. 

PROIZVODNJA

AB grede (nosači)

Armiranobetonske grede su konstruktivni elementi koji služe kao noseći horizontalni elementi međuspratnih i krovnih konstrukcija.

U sklopu proizvodnje, vršimo proces proizvodnje svih tipova greda, kao što su:
L i T grede,
I i IF prednapregnute AB grede koje su namenjene za oslanjanje sekundarnih krovnih elemenata ako što su korube tj rožnjače. Takođe se koriste i kao horizontalne grede kranskih staza.

Pored pomenutih vrsta greda, vršimo proizvodnju i A greda, koja predstavlja krovnu gredu na koju se oslanjaju sekundarni armiranobetonski elementi (rožnjače, korube)

PROIZVODNJA

AB stubovi

Prednapregnuti armiranobetonski stubovi su elementi AB konstrukcije koji su namenjeni da nose elemente međuspratne konstrukcije, obodne grede, nosače kranskih staza i krovne AB elemente. Ovi elementi se proizvode sa kvadratnim ili provougaonim poprečnim presekom u zavisnosti od statičkog proračuna. Na stubove je moguće dodavati elemente koji služe za oslanjanje greda i kranova. To su kratki elementi za oslanjanje i mogu se dodavati u zavisnosti od projekta, na sve četri strane stuba. U zavisnosti od visine objekta, kao i načina transporta na lokaciju gradnje, stubove je moguće proizvoditi u jednom delu kao monolitne ili u više delova koji se mogu nastavljati.
U ponudi je više tipova AB stubova:
– Ivični (krajni) AB montažni stub samo za prijem glavnih nosača na krajevima objekta

– Uniutašnji AB montažni stub za prijem glavnih nosača sa obe strane u unutrašnjem delu objekta

– Montažni AB stubovi na koje se oslanjaju kranske staze i T nosači na međunivoima

PROIZVODNJA

AB čašice
i temeljne stope

AB čašice su prefabrikovani armirano betonski elementi koji se postavljaju u temelj te se često nazivaju i temeljne čašice. Zajedno sa temeljnim stopama, ova dva AB elementa znatno utiču na smanjenje rokova izgradnje objekata.

Procedura

Proizvodnju zasnivamo na sopstvenoj sirovinskoj osnovi. Paralelno sa pripremnim i zemljanim radovima, u proizvodnom pogonu se vrši proces proizvodnje montažnih armiranobetonskih elemenata koji su namenjeni za objekat u izgradnjui. Na osnovu projektne dokumentacije, se vrši proizvodnja AB elemenata i time se drastično smanjuje vreme.

Fundiranje - Postavljanje temelja - Proces proizvodnje

Paralelno sa pripremnim i zemljanim radovima na lokaciji vrši se proizvodnja montažnih AB elemenata. Proizvodnja se vrši u pogonu. Većina AB elemenata je spremna za transport već pri kraju pripremnih radova na terenu. Pre nalivanja kalupa betonom, vrši se montaža armature za oblik elementa koji se proizvodi. Armatura se nakon formiranja postavlja u kalup i nakon toga se vrši nalivanje betonom. nakon završene izrade betonskih elemenata pristupa se adekvatnoj nezi betona shodno vremenskim uslovima.

Kontrola kvaliteta

Svaki od montažnih elemenata se proizvodi u našim pogonima i kao takvi su pod nadzorom strogo kontrolisani. Obzirom da preciznost montažnih elemenata mora da bude izuzetno visoka, kontrola dimenzija i kvaliteta betona se sprovodi konstantno

Transport montažnih armiranobetonskih elemenata na lokaciju izgradnje objekta

Zahvaljujući sopstvenoj mehanizaciji i voznom parku, montažni elementi se transportuju odgovarajućim vozilima na lokaciju, gde se vrši njihova montaža u montažnu AB konstrukciju.