Proizvodnja armirano betonskih konstrukcija – Građevinsko montažni radovi

Proizvodnja Prefabrikovanih armirano betonskih elemenata

AB ELEMENTI
IZ NAŠE PONUDE

Montažni armiranobetonski elementi
smatraju se idealnim sistemom konstrukcije.

Prefabrikovani
AB stubovi

Prefabrikovani armirano betonski stubovi su glavni vertikalni elementi konstrukcije koji nose ostale elemente AB konstrukcije

Prefabrikovani
AB nosači (grede)

Nosači od prednapregnutog betona. se koriste kao noseći horizontalni elementi međusprtnih konstrukcija i krovnih konstrukcija.

Prefabrikovane
AB čašice

AB čašice su prefabrikovani armirano betonski elementi koji se postavljaju u temelj te se često nazivaju i temeljne čašice