Proizvodnja armirano betonskih konstrukcija – Građevinsko montažni radovi

 • VISOKOGRADNJA

  U oblasti visokogradnje, primenjujemo sistem prefabrikovanih armiranobetonskih elemenata i konstrukcija

  Izgradnja industrijskih, poslovnih, stambenih, sportskih objekata...

  Osnovne karakteristike naše gradnje

  Izvođenjem građevinskih projekata u prefabrikovanom sistemu, postiže se maksimalna efikasnost i ekonomska isplativost.

  Naša gradilišta su izuzetno čista, jer kompletna priprema montažnih elemenata se vrši u našim proizvodnim pogonima

  Investitori nas prepoznaju po visokom kvalitetu prefabrikovanih AB konstrukcija, brzini i načinu transporta armirano betonskih elemenata i preciznoj montaži na lokaciji gradilišta.

  Moderna arhitektonska rešenja zasnovana na dizajnerskim konceptima i tehnološkim dostignućima, izvodljiva su korišćenjem prefabrikovanih betonskih sistema, koji su lako prilagodljiva terenskim uslovima i izdržljivi na razne druge uticaje.

  Zahvaljujući izradi AB elemenata u proizvodnim pogonima, iste je moguće montirati u prefabrikovane AB konstrukcije u zimskim mesecima, što omogućava da projekat bude završen u kraćem vremenskom roku i nezavisno od vremenskih uslova.

  Gradnjom po sistemu prefabrikovanih konstrukcija, na lokaciji je prisutno minimalno zagađenje životne sredine jer je smanjena buka, prašina, otpad bukom...

  Gradnjom po sistemu prefabrikovanih armiranobetonskih konstrukcija, postiže se brža gradnja uz postizanje boljeg kvaliteta betona sa vrlo velikom čvrstoćom.

  Prefabrikovanu AB konstrukciju je moguće demontirati, ili delimično demontirati radi proširenja gabarita objekta i opet montirati, kako bi se prefabrikovana konstrukcija se može prilagoditi na mnogo načina kako bi se odgovorilo na mnoge izazove dizajna.

  • Na objektima visokogradnje, vršimo sledeće radove:

   Zidarske radove, tesarske radove, betonske radove, armiračke radove, bravarske radove, limarske radove, izolaterske radove, vodovodno-kanalizacione radove, elektro-instalaterske radove, mašinsko-instalaterske radove